Blended learning - mere effektiv læring

Sep 07, 2020

Digital læring har fået en fast plads ved læringsbordet. Det er blevet en afgørende og central del af enhver organisation og af moderne medarbejderudvikling. 

Et centralt begreb, som knytter sig til digital læring, er blended learning. Det dækker over forløb, som indeholder både digitale og fysiske elementer. Nøgleordet her er forløb. Kernen i blended learning handler nemlig om at skabe lærings- og udviklingsforløb, der mere kontinuerligt giver medarbejderen mulighed for at arbejde med en proces, et emne eller en kompetence. 

Vi mennesker har altid lært nyt og forstået vores omverden ved at sætte nye viden ind i en sammenhæng, vi allerede kender.  I stedet for f.eks. at lære et begreb i sig selv, handler det om at forstå, hvordan begrebet kan være med til at ændre måder at tænke og gøre på. 

Et centralt omdrejningspunkt i al digital læring og i blended learning bør derfor være: Ressourcer frem for kurser. Meget kompetenceudvikling sker i dag væk fra der, hvor de nye kompetencer egentligt skulle bruges. Med digital læring kan man lettere stille et sæt af ressourcer - videointerviews, dokumentarer, øvelser, links -  til rådighed. Ovenikøbet gøre det i en mere engagerende og afvekslende form. Og så blande det med fysiske workshops, sparring eller sociale arrangementer. På den måde væves det fysiske og det digitale sammen til et nyt stof.  

Valg af konkrete medier, fysiske møder og den specifikke sammensætning af forløbet afhænger fuldstændig af, hvad der skal læres og i hvilken sammenhæng, det skal foregå. Med andre ord bør formålet altid være udgangspunktet. Og dernæst: Hvilke medarbejdere skal igennem?

Når man kender målgruppen, rammerne og formålet, kan man mere kvalificeret overveje hvilke medier, metoder og teknologier, der skal bruges. Det er nemmere at lave opskriften, hvis vi ved, hvordan kagen skal se ud og smage, og i hvilken anledning den skal serveres. Sådan også med design af målrettet læring. 

Blended learning er altså dybest set udtryk for, hvordan læring i dag ikke kun foregår i lukkede kursuslokaler eller konferencesale. Ny viden, ‘aha’-oplevelser og ændret mindset kan opstå alle steder. Derfor bør læring og kompetenceudvikling også være en bevidst del af hverdagen. En naturlig del af virksomhedskulturen. Der hvor arbejde og læring bliver en og samme bevægelse. 


Skal vi udvikle skræddersyet blended-learning forløb til jer?

I Virtio udvikler og hoster vi blended learning forløb for flere af landets største organisationer. Vi kan også hjælpe jer. 

Læs mere om hvordan

Vil du vide mere om, hvordan I kan bruge digital læring som en del af jeres strategi?

Så skriv dig op lige her. Vi kontakter dig hurtigst muligt. 

Skriv mig op
Close

HØR, HVORDAN I KAN KOMME I GANG MED DIGITAL LÆRING

Skriv din email her, så kontakter vi dig, så vi sammen kan tage en snak om, hvordan I kan komme i gang med digital læring.