Tillid er noget, I gør - ikke noget, I siger

Aug 04, 2020

Af: Anne Birgitte Lindholm, konsulent og forfatter

På distancen er tilliden under konstant pres. Hvis du sjældent eller aldrig er sammen med din leder eller dit team eller sætter dine ben i den organisation, hvor du er ansat, vil der være risiko for, at din loyalitet forskubbes ud imod fx kunder og kolleger på det sted, hvor du har din daglige gang.

Du kan tænke på tilliden som en ”kapital” i dine relationer, som du kan sætte ind på en indbyrdes tillidskonto. I relationen på distancen skal du i første omgang fokusere på at samle indskud, så der er noget at trække på, når relationen kommer under pres. Det kan fx ske ved at indlede dine nye relationer med at holde fysiske møder, hvor du kommer tættere på dine kolleger, og så følge op med vedligeholdende møder med jævne mellemrum.
Det kan skabe rum for den afslappethed og uformelle tone, der præger en god og nær relation, og som er sværere at opnå alene via telefon, mail osv. – og som også er forudsætningen for såvel din som din kollegas vilje og lyst til kontakt på distancen, også når der ikke lige er en deadline eller konkret problemstilling, der skal samarbejdes omkring.

Det samme gør sig gældende i dit team. Som teammedlemmer skal I være i stand til at forudsige andres handlinger, så I selv bliver i stand til at planlægge og handle i tryg forvisning om, I kan stole på hinanden: At de andre ikke snyder eller tilbageholder vigtig information, at deres viden er valid og anerkendt i organisationen, at kvaliteten af arbejdet er i orden, at I samarbejder og hjælper hinanden rettidigt. At I tror på, at de andre gør deres bedste.

En vigtig pointe er her, at I ikke taler jer til tillid. I handler jer til den. Et kinesisk ordsprog siger, at ”Jeg kan ikke høre hvad du siger, for dine handlinger råber så højt”. Derfor er det vigtigt, at du er bevidst om dine tillidsskabende handlinger i relationen med kollegerne, ikke kun ved særlige lejligheder, men hele tiden. Hver eneste interaktion mellem to personer er ”a moment of trust”, som enten øger eller mindsker tilliden mellem dem - og alle andre, der var vidne til interaktionen.

 

Gode råd til at oprette tilliden til hinanden trods distancen:

  • Lade tvivlen komme den anden til gode - pas på med at dømme for hurtigt og hårdt
  • Vælg at tro på, at der kommer til at ske noget godt - og ikke noget dårligt - også når fakta gør begge udfald lige sandsynlige
  • Tro på, at der ligger gode intentioner bag de fleste ting og søg hele tiden bekræftelse på denne opfattelse

Vil du have alle indsigterne om distance(sam)arbejde?

Vi har flere online kurser på hylden med alt om ledelse og arbejde på distancen. 

Tjek dem her: DISTANCEKURSER

Vil du vide mere om, hvordan I kan bruge digital læring som en del af jeres strategi?

Så skriv dig op lige her. Vi kontakter dig hurtigst muligt. 

Skriv mig op
Close

HØR, HVORDAN I KAN KOMME I GANG MED DIGITAL LÆRING

Skriv din email her, så kontakter vi dig, så vi sammen kan tage en snak om, hvordan I kan komme i gang med digital læring.