Styrk samarbejdet på distancen

Du får viden og værktøjer til at gøre distancesamarbejdet mere frugtbart.

Arbejde på distancen bliver mere og mere almindeligt. I dette kursus får du indsigt i de vilkår, der gør sig gældende, når man (sam)arbejder på distancen. Og du lærer, hvad der skal til for at skabe bedre kommunikation, de rette forventninger og mere tillid. Kort sagt styrker du samarbejdet på distancen og opnår bedre arbejdsmiljø og resultater.

Kurset henvender sig til...

...dig, der arbejder eller har kollegaer/samarbejdspartnere på distancen – med distance mener vi både fysisk distance og tidslig distance (tidszoner, skiftehold mv.)  

Med andre ord er det dig, der ikke ser dine kollegaer til dagligt, og som derfor har brug for at få redskaberne til at skabe nærvær, stærkt samarbejde og tillid under distancens vilkår.

I kurset får du:

Dette kursus indeholder mere end 25 videomoduler med dybdegående indsigt i distancearbejdets vilkår og udfordringer. Du skal have fokus på at skabe tillid, relationer, forventninger og god kommunikation. Det lærer du her. 

Kurset er fyldt med øvelser, som du laver løbende undervejs. 

Undervejs lærer du: 

  • At navigere i forskellige former for distance
  • At skabe den rette forventningsafstemning på distancen
  • At opbygge tillid - for tillid er altafgørende på distancen
  • At etablere, vedligeholde og udbygge relationer, når du er fysisk adskilt fra dem, du "er sammen med". 
  • At styrke din kommunikation 
  • At vælge de rette kommunikationskanaler på de rette tidspunkter
  • At bruge e-mails på den mest konstruktive måde
  • At lægge strategier for arbejdet på distancen sammen med dine kolleger(medarbejdere, hvis du er leder)
  • At planlægge, afholde og følge op på virtuelle møder

Du kommer kort sagt igennem alt om vilkår, kommunikation, virtuelle møder, forventningsafstemning og tillid, så du får mere ud af samarbejdet og skaber stærkere relationer på tværs/trods af distancen – både personligt og professionelt.

Efter du har afsluttet kurset får du et Certifikat som bevis på, at du har gennemført.

Workbook:

Udover videomodulerne vil du under hvert modul kunne downloade din egen, personlige workbook. Heri ligger: Mere viden, yderlige inspiration, mange modeller og værkøjer samt. masser af refleksionsspørgsmål. Og så er den også fyldt med konkrete opgaver, du skal løse undervejs. 

Workbook'en samler med andre ord de vigtigste ting fra kurset, så du kan tage dem med dig videre, også når kurset er slut. 

 ---

Anne Birgitte Lindholm er din underviser. Hun er en af landets absolut skarpeste profiler ud i arbejde på distancen – både distancesamarbejde og distanceledelse.

Hun har mere end 12 års erfaring som top- og mellemleder, senest som vicedirektør i Folketingets administration.
De seneste næsten 10 år har hun været selvstændig udviklings- og erhvervskonsulent i Praxis Consult. Her hjælper hun nogle af landets fremmeste organisationer (f.eks. Novo, Ørsted og Landbrugsstyrelsen) og deres ledere og medarbejdere i at blive bedre til at lede, kommunikere og samarbejde på distancen.

Desuden er hun forfatter til en række bøger om ledelse – bl.a. ’Ledelse uden personaleansvar’ og ’Lederskab på distancen’.

 

Close

Viden findes der masser af!

Det er bare langt fra det hele der er relevant. 

Derfor vil vi gerne høre Jer om hvilke behov I står overfor, og så finder vi en Danmarks bedste eksperter der kan lave et kursus netop om det. 

Og vælger vi at producere Jeres idé, belønner vi med 10 gratis licenser til vinderne. Samlet værdi 25.000,-

I har behovet - vi har eksperterne.